www.1862.net > 翻译"孔子登东山而小鲁,登泰山而小天下"

翻译"孔子登东山而小鲁,登泰山而小天下"

孔子登东山而小鲁,登泰山而小天下的意思:孔子登上了东山,觉得鲁国变小了,登上了泰山,觉得天下变小了。 1、出自《孟子·尽心上》。 2、全文及翻译。 (二十四)孟子曰:“孔子登东山而小鲁,登泰山而小天下,故观于海者难为水,游于圣人之门者...

孔子登东山而小鲁,登泰山而小天下.出自《孟子尽心上》 孔子登上鲁国的东山,整个鲁国尽收眼底;孔子登上泰山,天地一览无余,表面上指泰山之高,实际指人的眼界.视点要不断寻求突破,超越自我.用超然物外的心境来观看世间的变幻纷扰

孔子登东山而小鲁,登泰山而小天下.出自《孟子尽心上》 孔子登上鲁国的东山,整个鲁国尽收眼底;孔子登上泰山,天地一览无余,表面上指泰山之高,实际指人的眼界.视点要不断寻求突破,超越自我.用超然物外的心境来观看世间的变幻纷扰. 孟子曰...

“孔子登东山而小鲁,登泰山而小天。”的意思是孔子登上东山就感觉鲁国变小了,登上泰山就感觉天下变小了。 此句出自《孟子·尽心上》孟子曰:“孔子登东山而小鲁,登泰山而小天下”。人的视点越高,视野就越宽广。随着视野的转换,人们对人生也会有新...

孟子曰:“孔子登东山①而小鲁,登泰山而小天下。故观于海者难为水,游于圣人之门者难为言。观水有术,必观其澜。日月 有明,容光②必照焉。流水之为物也,不盈科不行;君子之志于道 也,不成章③不达。” 【注释】 ①东山:即蒙山,在今山东蒙阴县南...

小:是形容词的意动用法。译为“认为...邪。 全句:孔子登上了东山,便觉得鲁国变小了;登上了泰山,便觉得天下变小了。。

东山,就是指现在邹城东南的一座小山叫峄山。这句话的意思是,登上了峄山的时候,看到鲁国都在其山下,鲁国显得很小了。当登上更高更雄伟的泰山的时候,山下的一切都在泰山下面,天下更显得渺小了。

孟子说:“孔子登上东山,小鲁,登泰山而小天下。所以看过大海的人难以被一般水吸引,在圣人门下学过的人难以被一般言论所震惊。观看水有讲究,一定要看它无比壮阔的波澜。太阳、月亮都有耀眼的光辉,哪怕细小的缝隙都必定照得到。流水有规律,不...

《孟子·尽心上》: 孟子曰:“孔子登东山而小鲁,登泰山而小天下。故观于海者难为水,游于圣人之门者难为言。观水有术,必观其澜。日月有明,容光必照焉。流水之为物也,不盈科不行;君子之志于道也,不成章不达。” 译文: 孟子说:“孔子登上东山...

网站地图

All rights reserved Powered by www.1862.net

copyright ©right 2010-2021。
www.1862.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com