www.1862.net > 含有闻字的成语有哪些

含有闻字的成语有哪些

道路传闻:传闻:非亲身经历出自他人之口的消息。指社会上互相传告的消息 囿于见闻:拘泥于所见所闻 传闻失实:传闻:听别人所讲。传言已经不符合真实情况 耳闻不如眼见:听到的不如看到的真实可靠。比喻亲身感受比传闻可靠 耳不忍闻:不忍心听...

带有“闻”字的四字成语有: 轶闻遗事【yì wén yí shì】,意思是世人不大知道的事迹和传说。多指不见于正式记载的。出自姚华《曲海一勺·骈史上》 骇人听闻【hài rén tīng wén】,意思是使人听了非常吃惊、害怕。 耸动听闻【sǒng dòng tīng wén】...

闻名遐迩、闻过则喜、闻风而逃、闻所未闻、闻一知十、闻风而动、闻风丧胆、闻风而起、闻鸡起舞、闻一知二、闻所不闻、闻融敦厚、闻噎废食、闻名丧胆、闻风远扬、闻风响应、闻风破胆、闻风而至、闻风而兴、闻宠若惊、闻风远遁、闻声相思、闻雷失...

闻名遐迩 闻所不闻 闻风而逃 闻鸡起舞 闻风而起 闻所未闻 闻风丧胆 博闻多识 不闻不问 博闻强识 多闻强记 耳闻目染 耳闻目睹 耳闻则诵 寡闻少见 久闻大名 览闻辩见 名闻遐迩 声闻过情 望闻问切 喜闻乐见 一闻千悟 异闻传说 名闻天下

充耳不闻 chōng ěr bù wén 近义词:不闻不问、装聋作哑反义词:洗耳恭听 用法:连动式;作谓语;含贬义,表示对别人的意见不在意 解释:充:塞祝塞住耳朵不听。形容有意不听别人的意见。 出处:清·李渔《奈何天·闹封》:“边陲告急,司转运者,充...

闻字的成语 : 举世闻名、 闻名遐迩、 默默无闻、 孤陋寡闻、 闻所未闻、 骇人听闻、 充耳不闻、 湮没无闻、 置若罔闻、 博识洽闻、 闻风丧胆、 闻过则喜、 耳闻是虚,眼观为实、 闻名不如见面、 视而不见,听而不闻、 所见所闻、 逸闻趣事、 百...

1、闻风而逃 【拼音】: wén fēng ér táo 【解释】: 风:风声。听到风声,立即逃跑。 【出处】: 清·李宝嘉《官场现形记》第12回:“只要望见土匪的影子,早已闻风而逃。” 2、闻道犹迷 【拼音】: wén dào yóu mí 【解释】: 闻:听到,引申为知...

喜闻乐见、 闻鸡起舞、 骇人听闻、 置若罔闻、 如是我闻、 闻过则喜、 举世闻名、 望闻问切、 博闻强识、 耸人听闻、 闻名遐迩、 充耳不闻、 默默无闻、 逸闻趣事、 孤陋寡闻、 博闻强记、 百闻不如一见、 鸡犬相闻、 不闻不问、 闻风丧胆、 耳...

带闻字的成语 : 博见洽闻、 漫笔延闻、 异闻传说、 遐迩著闻、 遐迩着闻、 浅闻小见、 轶事遗闻、 鸡犬不闻、 山阳闻笛、 腥闻在上、 寡闻少见、 久闻大名、 遗闻逸事、 朝闻夕没、 洽闻强记、 浅见寡闻、 旷古未闻、 僾见忾闻、 闻风而兴、 博...

闻名遐迩,闻所未闻,闻风丧胆,闻过则喜,闻风而动,闻风而兴,闻道犹迷,闻义而徙,闻声相思,闻雷失箸,闻香下马,闻一知十,闻风逃遁,闻风而起,闻融敦厚,闻韶忘味,闻风远遁,闻一增十,闻呼即至,闻风自遁,闻鸡起舞,

网站地图

All rights reserved Powered by www.1862.net

copyright ©right 2010-2021。
www.1862.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com