www.1862.net > 瑟兮涧兮,赫兮喧兮.是什么意思??

瑟兮涧兮,赫兮喧兮.是什么意思??

原文 来自《大学》 瑟兮涧兮者,恂栗也;赫兮喧兮者,威仪也; 瑟兮涧兮------开朗而庄重,赫兮喧兮------仪表堂堂。 整句原句意思 说他开朗而庄重,是指他内心谨慎而有所戒惧;说他仪表堂堂,是指他非常威严。

瑟(sè)兮(xī)僩(xiàn)兮(xī),赫(hè)兮(xī)喧(xuān)兮(xī) 原文 来自《大学》 瑟兮涧兮者,恂栗也;赫兮喧兮者,威仪也; 瑟兮涧兮------开朗而庄重,赫兮喧兮------仪表堂堂. 整句原句意思:说他开朗而庄重,是指他内心谨慎而有所...

《诗经·卫风·淇澳》说:“看那淇水弯弯的岸边,嫩绿的竹子郁郁葱葱。有一位文质彬彬的君子,研究学问如加工骨器,不断切磋;修炼自己如打磨美玉,反复琢磨。他是那样严谨,胸怀宽大,是那样的光明煊赫。这样一个 文质彬彬的君子,真是令人难以忘...

瞻彼淇奥,绿竹猗猗。有匪君子,如切如磋,如琢如磨,瑟兮僴兮,赫兮 咺兮。有匪君子,终不可谖兮。 看那淇水河湾,翠竹挺立修长。有位美貌君子,骨器象牙切磋,翠玉奇石琢磨。气宇庄重轩昂,举止威武大方。有此英俊君子,如何能不想他!

瑟兮僩兮,赫兮喧兮每个字这么读: 瑟(sè) 兮(xī) 僩(xiàn) 兮(xī) , 赫(hè) 兮(xī) 喧(xuān) 兮(xī)

1、译文: 《诗经》说:“看那淇水弯弯的岸边,嫩绿的竹子郁郁葱葱。有一位文质彬彬的君子,研究学问如加工骨器,不断切磋;修炼自己如打磨美玉,反复琢磨。他庄重而开朗,仪表堂堂。这样的一个文质彬彬的君子,真是令人难忘啊1这里所说的“如加...

您好,很高兴能为您解答,译文如下,《诗经》上又说:“看那淇水的河湾,绿竹婀娜郁郁葱葱。斐然文雅的君子埃像切磋过的象牙,如琢磨过的美玉般纯美无瑕。庄严而又刚毅,显赫而又坦荡。斐然文雅的君子啊,让人始终难以忘怀1像切磋过的象牙,指他...

有文采的男子啊,我始终不能忘记他。 出自《诗经·淇奥》

您好,很高兴能为您解答,译文如下,《诗经》上又说:“看那淇水的河湾,绿竹婀娜郁郁葱葱。斐然文雅的君子埃像切磋过的象牙,如琢磨过的美玉般纯美无瑕。庄严而又刚毅,显赫而又坦荡。斐然文雅的君子啊,让人始终难以忘怀1像切磋过的象牙,指他...

道:说、言的意思。 恂栗(xun li):恐惧,戒惧。 直译:这里所说的“如加工骨器,不断切磋”,是指做学问的态度;这里所说的“如打磨美玉,反复琢磨”,是指自我修炼的精神;说他“庄重而开朗”,是指他内心谨慎而有所戒惧;说他“仪表堂堂”,是指他...

网站地图

All rights reserved Powered by www.1862.net

copyright ©right 2010-2021。
www.1862.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com