www.1862.net > 十二祖巫谁最厉害?

十二祖巫谁最厉害?

十二祖巫帝江是最厉害的。十二祖巫,外界亦称十二魔神,天生肉身强横无匹,吞噬天地,操纵风水雷电,填海移山、改天换地。为洪荒神话中必不可缺少的一部分。 帝江:空间速度之祖巫。其状如黄囊,赤如丹火,六足四翼,浑敦无面,是识歌舞,实惟帝...

十二祖巫帝江是最厉害的。十二祖巫,外界亦称十二魔神,天生肉身强横无匹,吞噬天地,操纵风水雷电,填海移山、改天换地。为洪荒神话中必不可缺少的一部分。 帝江:空间速度之祖巫。其状如黄囊,赤如丹火,六足四翼,浑敦无面,是识歌舞,实惟帝...

我就呵呵了,东皇太一自己就大战八大祖巫好吗?东皇钟在手就利于不败了!当时只有东皇和帝俊掌管天,祖巫管地,祖巫纵使法力无边也不能成圣,所有想用东皇钟以力证道!才有了巫妖大战!要不是帝俊自杀怕连累太一!太一怎么会说出天地不仁以万物...

自然是十二祖巫,且听我详细说说。 首先,这是不同神系的划分,西方十二主神是指希腊奥林匹斯众神中的宙斯、赫拉、波塞冬、阿瑞斯、赫耳墨斯、赫斐斯托斯、阿佛洛狄忒、雅典娜、阿波罗、阿尔忒弥斯、狄俄尼索斯、哈迪斯,职司各有不同,而相传宙...

根据山海经所述来看的话 ,不说道法上的修为,仅说战力。神话体系当中最强是刑天。祖巫的排名在此也按照山海经所述来排名。(欢迎拍砖,不过如果你是拿网络小说内容来反驳的话就免了吧。)1 祝融。2 共工。3 帝江。4 玄冥 。5 蓐收。6 句芒。7 ...

人物背景 上古巫族,盘古涅槃,元神分化三清,是为太清道德天尊(老子)、玉清元始天尊(元始)、上清灵宝天尊(通天);身体血脉化为十二祖巫,是以三清皆乃盘古,祖巫为衍生新生体。 (比喻:三清类似于一棵树砍伐后的树根分成三份嫁接移植,...

十二祖巫都是准圣修为,十二金仙是大罗金仙修为,而且,十二祖巫还能组成都天神煞大阵,所以十二祖巫厉害。

上古巫族 盘古涅磐,清气上升而成三清,是为太上老君、元始天尊、通天教主;浊气下沉,集天地混沌五行成灵,是为上古巫族一派,传说化身有十二祖巫。是以十二祖巫以及三清皆乃盘古化身也。 ___________________________________________________...

帝江 《山海经》第二卷《西山经》云:“又西三百五十里曰天山,多金玉,有青雄黄,英水出焉,而西南流注于汤谷。有神鸟,其状如黄囊,赤如丹火,六足四翼,浑敦无面目,是识歌舞,实惟帝江也。 空间速度之祖巫. 句芒 《山海经·海外东经》:“东方...

三清强,他们三个都有先天极品法宝,老子的天地玄黄玲珑宝塔就立于不败了,还有自己练的金刚镯,玄都八景宫灯什么的。通天教主还有诛仙四剑一阵图,4个圣人才能破阵,就算十二祖巫结十二都天神煞大阵,也不一定能搞死四个圣人。再说原始天尊还有...

网站地图

All rights reserved Powered by www.1862.net

copyright ©right 2010-2021。
www.1862.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com